Inžiniering

- územné rozhodnutia
- stavebné povolenia
- kolaudácie
- vysporiadanie a úprava vlastníckych vzťahov

Mgr. Andrea Valkárová - 0905 766 265